Sala de premsa

 En aquesta secció hi trobareu recursos per descarregar i utilitzar com a material de premsa.



Fotografies en alta resolució



Núria Gasull




Jordi Cererols




Jordi Cererols




Jordi Cererols




Jordi Cererols




Ana Portnoy




Ana Portnoy




Xúlio Ricardo Trigo




Xúlio Ricardo Trigo




Berta Gonzàlez Dòria

bertagonzalezdoria.tumblr.com
bertagonzalezdoria@gmail.com




Berta Gonzàlez Dòria

bertagonzalezdoria.tumblr.com
bertagonzalezdoria@gmail.com




Berta Gonzàlez Dòria

bertagonzalezdoria.tumblr.com
bertagonzalezdoria@gmail.com




Berta Gonzàlez Dòria

bertagonzalezdoria.tumblr.com
bertagonzalezdoria@gmail.com




Berta Gonzàlez Dòria

bertagonzalezdoria.tumblr.com
bertagonzalezdoria@gmail.com




Berta Gonzàlez Dòria

bertagonzalezdoria.tumblr.com
bertagonzalezdoria@gmail.com




Clàudia Balado Ferrer




Clàudia Balado Ferrer




Clàudia Balado Ferrer




La Fotogràfica
(Marta Fàbregas i Marc Vidal)




La Fotogràfica
(Marta Fàbregas i Marc Vidal)




La Fotogràfica
(Marta Fàbregas i Marc Vidal)








Maria Pujol




Maria Pujol




José Luis Vidondo




Maria Pujol




Mar Díaz




Sara Guasteví




Jordi Ribó




Jordi Ribó