Telenotícies (TV3, 1992)

Comentarista per a temes lingüístics al TN dirigit per Salvador Alsius